Undervisningen

Før selve undervisningen starter foretages en grundig udredning af læse– og skrivefærdigheder.

Dette foregår over 1 – 2 gange, hvor der testes i bl.a. læsning af enkeltord, sætninger og tekster, stavning, fonologisk opmærksomhed, lytteforståelse og skriftlig formulering.

Testen følges op af en samtale, hvor resultatet drøftes. Herefter kan min medvirken til et undervisningsforløb aftales nærmere. Denne undervisning vil tage udgangspunkt i testresultatet og foregår altid som eneundervisning. På den måde er det muligt at tilgodese den enkelte elevs behov 100%.

Undervisningen er tilrettelagt i moduler á 10 uger, og man vælger selv, om man ønsker undervisning 1 eller 2 gange ugentligt.

Undervisningsforløbet afsluttes altid med en samtale, hvor vi sammen evaluerer forløbet og der gives rådgivning.

Bliv bedre til at læse