For børn

  • Er dit barn ked af at gå i skole?
  • Er du utryg angående dit barns læsefærdigheder?
  • Er lektielæsning konfliktfyldt?
  • Har du indtryk af, at skolen ikke gør nok?
Læseakademiet kan foretage en undersøgelse af dit barns vanskeligheder og afgøre, om der eventuelt er tale om ordblindhed.
 
Denne udredning indeholder bl.a. læsning af enkeltord, sætninger 
og tekst, stavning af lydrette– og ikke lydrette ord, hukommelses-
spændvidde, fonologisk opmærksomhed, lytteforståelse og 
skriftlig formulering. (Der tages naturligvis højde for barnets alder)
 
Efter udredningen gennemgås resultatet med efterfølgende rådgivning.
 
Hvis du herefter beslutter, at du ønsker dit barn undervist på Læseakademiet, opstiller vi sammen konkrete og realistiske mål 
for undervisningen.
 
Arbejde med læse – skrivestøttende it-hjælpemidler er en naturlig 
del af undervisningen.
 
– det er aldrig for sent!
Læseakademiet – Åhavnen 16- 4600 Køge – Tlf. 24 45 08 55 – email: 

Bliv bedre til at læse