Læseakademiet

Læseakademiet tilbyder specielt tilrettelagt undervisning til børn og voksne med læsevanskeligheder.

Inge Christiansen
Eksamineret Speciallærer.

Jeg har i mit arbejde som henholdsvis lærer, speciallærer og konsulent set alt for mange, for hvem læsning har været et dagligt problem. Hvad enten det drejer sig om børn, unge eller voksne er det et stort handicap ikke at have tilstrækkelige læsefærdigheder. Man føler sig hæmmet og bliver ked af det og vil ofte ikke få udnyttet den intelligens, man er i besiddelse af.

Der er ingen trylleformular til et forbedret læseniveau, men ved effektiv og individuelt tilrettelagt undervisning vil alle opleve en væsentlig forbedring af deres læsekompetence.

Min faglige baggrund er mit arbejde som folkeskolelærer, speciallæreruddannelsen fra Danmarks pædagogiske universitet med speciale i ”Svære læse-stavevanskeligheder”, konsulentarbejde i Pædagogisk-psykologisk Rådgivning og sidst, men ikke mindst arbejdet på Videncenter for Specialpædagogik med ordblindetestning og kompenserende undervisning i it-hjælpemidler (it-rygsæk).

Har du lyst til at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte mig.

Det er aldrig for sent at blive bedre til at læse!

Bliv bedre til at læse